Mgr. Jiří Zbořil

advokát
 • absolvent Gymnázia v Olomouci – Hejčíně (1986 – 1990)
 • absolvent PF UP v Olomouci (1992 – 1997)
 • v seznamu advokátů ČAK zapsán pod č. 9735 od 1. ledna 2003
 • e-mail: zboril@akzboril.cz

JUDr. Eva Burdová

advokátní koncipientka
 • absolventka Gymnázia v Olomouci – Hejčíně (1985 – 1989)
 • absolventka PF MU v Brně (1995 – 2000)
 • státní rigorózní zkoušku v oboru právo vykonala v roce 2004
 • v seznamu advokátních koncipientů ČAK zapsána pod č. 32560 od 1. srpna 2006
 • e-mail: burdova@akzboril.cz

Mgr. Roman Dvorský

advokátní koncipient
 • absolvent Gymnázia v Olomouci – Hejčíně (1982 – 1986) a Obchodní akademie v Olomouci (1990 – 1994)
 • absolvent PF MU v Brně (1995 – 2000)
 • v letech 2000 – 2005 působil na Legislativním a právním odboru Komise pro cenné papíry
 • v seznamu advokátních koncipientů ČAK zapsán pod č. 32348 od 24. dubna 2006
 • e-mail: dvorsky@akzboril.cz